Hier kan je zoekertjes laten posten, uiteraard dienen deze gerelateerd te zijn aan het doel van onze vereniging.

Voor publicatie van een zoekertje kan je de "advertentie" die je wil laten plaatsen via e-mail doorsturen naar onze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bij de aanvraag worden naam, adres en lidnummer bij de Gezinsbond vermeld. Deze dienst is gratis maar voorbehouden voor alle leden van de afdelingen van de Gezinsbond in Groot-Grimbergen (i.c. afdeling Grimbergen-Beigem, afdeling Humbeek, afdeling Strombeek-Bever). Wij aanvaarden en plaatsen slechts één zoekertje tegelijkertijd per gezin.

Zoekertjes blijven maximaal één maand on-line staan, of tot herroeping door de aanvrager. De Gezinsbond Grimbergen-Beigem is op geen enkele manier tussenpersoon en kan bijgevolg op geen enkele wijze garant staan voor de aangeboden goederen of diensten.

De Gezinsbond Grimbergen-Beigem behoudt zich het recht voor om zonder opgave van een reden een zoekertje te weigeren dat strijdig is met onze visie en waarden of niet bedoeld is voor ons doelpubliek. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. De indiener aanvaardt alle voorwaarden bij het verzenden van zijn/haar aanvraag tot plaatsing van een zoekertje.