KORTINGSKAARTEN GROOT GEZIN


De kortingskaart "groot gezin" geeft recht op korting bij de NMBS op de individuele tickets.  Tot 31/1/2015 kon je hiermee bij De Lijn ook de lijnkaart% kopen, maar dit is door De Lijn sinds 1/2/2015 afgeschaft.  Alle leden van de Gezinsbond kunnen in de plaats daarvan een Lijnkaart (10 ritten) kopen met 10% spaarkorting op de lidkaart waarmee je spaart, de Lijnkaarten zijn verkrijgbaar in het plaatselijke verkooppunt.

Wie heeft recht?


* Ouders met drie of meer eigen kinderen hebben levenslang recht op deze kaart.

* Ouders in samengestelde gezinnen die geen 3 eigen kinderen hebben, hebben tijdelijk recht op de kaart (tot laatste kind dat recht heeft op kinderbijslag).

* Kinderen uit grote gezinnen hebben recht op de korting zolang ze geen 25 jaar en nog ten laste van de ou­ders zijn, mits voorlegging van een kinderbijslag- of schoolattest.

* Een nieuw samengesteld gezin met minstens 3 kinderen heeft tijdelijk recht.

* Kinderen met een handicap +66 % tellen dubbel.

* Doodgeboren kinderen (vanaf zwangerschapstermijn >180 dagen) tellen ook mee om de gezinsgrootte te bepalen.

Het volledige reglement vindt u hier.

Hoe aanvragen?

* Gebruik het aanvraag formulier, downloaden kan hier

* Vul zelf VAK 1 in. Vermeld ALLE kinderen die deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van het gezin, dus ook diegene die niet meer op het gezinsadres wonen!

* SERVICE Gezinsbond Grimbergen: tussen 15/10 en 31/1 laten wij de aanvraagformulieren door de Dienst Bevolking valideren (voor de jaarlijkse vernieuwingen).  Aanvragen ingediend tussen 1/2 en 14/10 laat je zelf valideren door de Dienst Bevolking, ofwel voeg je een Attest van Gezinssamenstelling toe dat je zelf kan aanmaken via de beveiligde toepassing van de FOD Binnenlandse Zaken (alleen mogelijk voor gezinnen waar alle kinderen nog thuis wonen).

* Voeg een kinderbijslag- of schoolattest bij indien je een kaart aanvraagt voor (een) kind(eren) ouder dan 18 jaar

* Voeg, ongeacht het aantal kaarten, € 6,00 per aanvraag bij uw formulier en bezorg alles aan:

Gérald Bastin
Bokspoel 9
1850 Grimbergen
tel: 02/270.97.09

* Kaart nog geldig maar verloren? Voor € 5,00 kan je een duplicaat aanvragen.

!!! Opgelet !!!

* Controleer de vervaldatum op de kortingskaarten, zet deze datum eventueel als herinnering in jouw agenda.  De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt ongeveer anderhalve week!

* De kaarten hoeven niet meer jaarlijks vervangen te worden:
- voor ouders met levenslang recht (vanaf 3 eigen kinderen): 5 jaar
- voor ouders met tijdelijk recht (bvb. samengesteld gezin): geldig tot 31/12, jaarlijks te vernieuwen
- voor kinderen tot 18 jaar: geldig tot 31/12 van het jaar waarin het kind 12 of 18 jaar wordt
- voor kinderen tot 18 jaar, in gezinnen met tijdelijk recht: geldig tot 31/12, jaarlijks te vernieuwen
- voor kinderen vanaf 18 jaar tot 25 jaar: geldig tot 31/12, jaarlijks te vernieuwen mits nog ten laste van de ouder(s)
Kaarten die slechts tot 31/12 geldig blijven kunnen pas vanaf 1/11 aangevraagd worden voor het volgende jaar!

* Aan onvolledige aanvragen kan geen gevolg gegeven worden.