Doelstelling

De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

De plaatselijke coördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die een babysit wensen en kandidaat-babysits, zorgvuldig geselecteerd en zo goed mogelijk geschoold.

De babysits zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Gezinsbond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen.

Voor een vlot verloop van de dienst zijn een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezin, coördinator en oppas noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Enkel leden van de Gezinsbond kunnen gebruik maken van deze dienst!

 

Tarieven vanaf 1 januari 2019

- minimumtarief: 10 € (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)

- vast uur-tarief voor bijkomende uren: 5 €.  Een begonnen uur geldt als een volledig uur, het uurtarief is ondeelbaar! Wees hierin alstublieft eerlijk naar de oppasser toe!

- overnachting (22:00 tot 08:00 uur): 25 € + ontbijt + bijkomende uren vóór en/of na de overnachting (minstens een minimumprestatie)

- bij annulatie (minimumprestatie + verzekering): 10 € voor oppasser + 1 credit (2,00 €)

- de tarieven worden verdubbeld op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag!

- credits voor verzekering en administratie: 2,00 € (online aan te kopen per schijf van 5 credits)

 

Betaling

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.

 

Hoe vraag je een oppas aan?

Vanaf 18 september 2017 verlopen alle aanvragen via de webtoepassing op de website www.kinderoppasdienst.be. Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

1. Je logt in via Mijn Gezinsbond.

2. Je klik op ‘kinderoppas’ en registreert je voor de applicatie. Hierbij kan je extra informatie over je kind meegeven (hobby’s, medische zorgen, extra zorg).

3. Voor je een aanvraag kan plaatsen, moet je credits aankopen. Per aanvraag van een babysitbeurt heb je één credit nodig. Deze credit vervangt het prestatiebriefje van vroeger en bevat onder andere de verzekering voor de babysit.

4. Vraag een babysit aan! Je kan ook aanduiden of je de babysit zelf zal ophalen of niet

5. Als een babysit gereageerd heeft, krijg je een mail en is dit zichtbaar in het systeem. Regelmatig inloggen in de webapplicatie is dus wel aangeraden.

 

Enkele praktische tips voor de gezinnen

Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en uw kinderen.  Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.  Maak voor de baby een reservefles klaar (voor het geval er een ongelukje gebeurt).  Indien er medicatie moet gegeven worden, leg dit dan zeer goed uit.  Deel mee of de kinderen nog moeten eten en wanneer het bedtijd is.  Noteer het telefoonnummer waar de oppas u kan bereiken.  Toon de bediening van radio, tv, verwarming,...  Toon de plaats van koelkast, zekeringenkast, EHBO-kistje, toilet en badkamer.

 

Oppasser worden?

Heb je een groot hart voor kinderen? Wil je je engageren om voor kindjes te zorgen in hun vertrouwde omgeving, zodat hun ouders even iets voor zichzelf kunnen doen? Surf dan naar www.kinderoppasdienst.be en registreer je als kandidaat-oppasser. Je wordt dan uitgenodigd door de coördinator voor een kennismakingsgesprek.

 

Lokale coördinator

Heb je nog vragen over de Kinderoppasdienst? Geraak je niet wijs uit de webtoepassing of heb je geen internetverbinding? Wil je oppasser worden? Neem contact op met de lokale coördinator:

Kinderoppasdienst Gezinsbond – afdeling Grimbergen en Beigem
Vrijwillige coördinator: Wouter
Driekastanjelaarsstraat 79
1850 Grimbergen
tel: 02 269 75 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mailen kan altijd, telefoneren kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18:00 uur en 21:00 uur.  Woensdagavond is onze vaste sportavond, die is "heilig" en vaak heel erg nodig om even het hoofd leeg te maken...