Online offline RectoOnline offline Verso

Kinderen groeien vandaag op in een snel evoluerende samenleving. Er is een constante stroom aan communicatie, informatie en mogelijkheden via het internet. Contact hebben ze nu ook online via sociale media. Dit verruimt hun leefwereld, creëert nieuwe kansen en uitdagingen maar kan tegelijk ook voor problemen zorgen. Denken we maar aan (cyber)pesten, gamen, stress en soms ook sociaal isolement. Kortom, spannende tijden voor kinderen! Tijdens deze vorming staan we stil bij hoe kinderen vandaag opgroeien. Hoe kijken zij naar sociale media, vriendschappen, vrije tijd en naar de wereld? Welke problemen ervaren zij? We gebruiken filmpjes en veel concrete voorbeelden om zicht te krijgen op de leefwereld van kinderen. We bespreken hoe je vandaag, als ouder of professionele opvoeder, kinderen kan ondersteunen, begeleiden, begrenzen en kansen geven.

Doelgroep: ouders van lagere schoolkinderen en jongeren.

Wanneer: dinsdag 14 maart - 20 uur

Locatie: leeszaal bibliotheek Strombeek (CC Strombeek)

Inschrijven: GRATIS, via mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of telefonisch op 02 267 56 61